Formalności

STATUT

(skrót)

Rozdział I

Postanowienia ogólne
Fundacja nosząca nazwę „Ciało/Umysł”, zwana dalej „Fundacją”, została założona przez Edytę Kozak zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym (...) Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami. Może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji. Może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały, i filie w kraju i za granicą. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, służącą realizacji jej celów statutowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Fundacja nosząca nazwę „Ciało/Umysł”, zwana dalej „Fundacją”, została założona przez Edytę Kozak zwaną dalej „Fundatorem”.

 

Rozdział II

Cele i środki działania
Celami Fundacji są:
Wspieranie rozwoju kultury i sztuki tańca współczesnego oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do informacji o niej. Propagowanie inicjatyw, sprzyjających rozwijaniu i promowaniu współczesnej twórczości zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Promowanie szeroko pojętej edukacji i oświaty. Dbanie o rozwój niezależnej myśli artystycznej i promowanie najwyższej artystycznej jakości. Wspieranie rozwoju i promocja młodych artystów i debiutantów. Ochrona i troska o rangę i pozycję społeczno zawodową choreografów i tancerzy. Upowszechnianie, dokumentacja, informacja i archiwizacja tańca. Stworzenie miejsca dla prezentacji tańca w Warszawie. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy krajowej i międzynarodowej, a także dbałość o dalszy rozwój tej dziedziny i promocji polskich artystów za granicą.

 

ZARZĄD      

Edyta Kozak
fundator / prezes
e.kozak@cialoumysl.pl

Katarzyna Orzeszek-Koroblewska
wiceprezes
kasia.ok@cialoumysl.pl

Beata Tatarczuk
członek zarządu
b.tatarczuk@cialoumysl.pl

Anna Szaniawska
dyrektor zarządzająca
a.szaniawska@cialoumysl.pl

 

RADA FUNDACJI
Rada Fundacji jest powołana do sprawowania funkcji doradczych. Jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych.

Członkowie Rady:
Tomasz Mazur
Ramona Nagabczyńska
Joanna Warsza

 

Pobierz logo Fundacji w formacie:

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona danych osobowych
1. Adresy mailowe oraz dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników strony są przetwarzane przez Fundację Ciało/Umysł  z siedzibą w Warszawie, 03-083, przy ul. Tapetowej 5
2. Aby otrzymywać newsletter, niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail. Adres ten, po weryfikacji, zostanie dopisany automatycznie do bazy danych subskrybentów.
3. Jeżeli zapisałeś się na newslettera, uznajemy, że wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego newslettera.
4. Newsletter służy informowaniu o wydarzeniach w ramach działaności fundacji.
5. Adresy mailowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Każdy może wypisać się z newsletera.
7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.