Tworzymy Centrum Tańca. Laboratorium Wyobraźni - wyniki naboru

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Wybór był trudny, a poziom aplikujących wysoki. Specyfika pracy wymaga od uczestników pewnego doświadczenia, ugruntowanej wiedzy i umiejętności, ale też otwarcia na nowy sposób myślenia. Stawiamy na interdyscyplinarność, dlatego też w laboratorium wezmą udział osoby zajmujące się różnymi dziedzinami sztuki.

 

Lista uczestniczek i uczestników laboratorium:

Uczestnicy zobowiązani są do obecności na min. 4 pełnych spotkaniach.
Językiem pracy jest angielski - uczestnicy powinni móc samodzielnie rozumieć wskazówki oraz wypowiadać się po angielsku.

Projekt realizowany przez Fundację Ciało/Umysł w ramach projektu PERFORMING EUROPE 2020 dofinansowanego przez: program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” – apap (advancing performing arts project) oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

25 czerwca 2018