WANTED! TANCERZ POSZUKIWANY

Fundacja Ciało/Umysł poszukuje performera, który 7 października weźmie udział 
w projekcie Technika dzielenia chleba – performans wymiany autorstwa Martina Schicka. 

Kandydat:

- posiada profesjonalne wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe,

- jest dostępny w dniach 6 i 7 października 2016,

- znajduje się na granicy biedy,

- do 30 września 2016 roku wyśle na adres hr@cialoumysl.pl zgłoszenie zawierające list motywacyjny, w którym uargumentuje swój udział w projekcie.

 

Wybrany tancerz zagarnie połowę kasy autora performansu.

 

Informacje dotyczące projektu Martina znaleźć można pod adresem: http://2016.cialoumysl.pl/pl/editions/2016/date_events/12-technika-dzielenia-chleba-performans-wymiany

28 września 2016