Fundacja Ciało/Umysł zaprasza na audycje do spektaklu Guilherme Botelho

AUDYCJA: 13.07.2016 (środa), godz. 14:00-18:00, w siedzibie Warsaw Dance Department w PKiN Warszawie

'''Fundacja Ciało/Umysł poszukuje profesjonalnych tancerzy do wyjątkowej produkcji szwajcarskiego choreografa Guilherme Botelho z zespołu ALIAS Cie, którego premiera odbędzie się  podczas 15. edycji festiwalu Ciało/Umysł w październiku 2016 roku w Warszawie.'''

Projekt wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz gotowości do wystąpienia w nagości w końcowej części spektaklu – kilkakrotne przejście przez scenę w pełnej nagości przez około 2 minuty.

„Sideways Rain” jest wymagającym pod względem fizycznym i techniki ruchu spektaklem, którego premiera odbyła się w 2010 r w Genewie i zdobyła uznanie krytyków, programatorów i widzów nie tylko w Europie, ale także w Azji i krajach arabskich. Spektakl na 15 tancerzy, którzy niestrudzenie przemierzają scenę z od lewej do prawej, skomponowany jest z prostych ruchów jak chodzenie, upadanie, zatrzymanie, bieg, a raczej pęd, sugerujący ślepy, niepewny, być może banalny koniec.… Przez krytyków opisywany jest jako metafora ludzkiej kondycji, samotności jednostki, jej niemoc w obliczu wydarzeń, które ją czekają, a oceniany jako „Hipnotyczny, olśniewający, przytłaczający”.


[[grafika:2989/JYG-22079-Alias-Sideways448x298.jpg|title:JYG-22079-Alias-Sideways|<<]]

więcej informacji o spektaklu: [[plik:2120_SWR-booklet-2-pdf.pdf|Booklet SWR]]

Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=3mvzRh04dtI
https://www.youtube.com/watch?v=EyzWHSmG6CY
https://www.youtube.com/watch?v=rY5JDktL3q8

 

PRZYBLIŻONE TERMINY PRÓB I SPEKTAKLI: 15.09 – 8.10.2016 oraz 13 - 14.10.2016. Próby odbywać się będą w Kielcach oraz w Warszawie. 
WYNAGRODZENIE: około 2000 brutto za około 3 tygodnie pracy - 12 dni prób i dwa spektakle, każdy dodatkowy pokaz płatny .

AUDYCJA: osoby zainteresowane i spełniające wymagania zostaną zaproszone na spotkanie z choreografem w konwencji warsztatu, po którym potwierdzimy udział w projekcie: Audycja odbędzie się w dniu 13.07.2016 (środa), godz. 14:00-18:00, w  studio Warsaw Dance Department, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

'''Portfolio  z danymi kontaktowymi, konieczny numer telefonu (zapisane w pliku pdf o nazwie SWR_imię_nazwisko) wraz z jednym zdjęciem (w pliku zapisanym SWR_imię_nazwisko) prosimy wysyłać  do dnia 10.07.2016 na adres: a.kiewicz@cialoumysl.pl w temacie e-mail wpisując: AUDYCJA_SWR_imię i nazwisko
'''


'''Produkcja: Fundacja Ciało/Umysł'''
'''Koprodukcja: Alias Cie | Kielecki Teatr Tańca'''


Spektakl realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Zamówienia choreograficzne 2016.

 

'''KONTAKT'''

'''Fundacja Ciało/Umysł'''
e-mail: audycje@cialoumysl.pl
Koordynator projektu: 
Agnieszka Kiewicz
a.kiewicz@cialoumysl.pl
+ 534 544 604
www.cialoumysl.pl

4 sierpnia 2016